Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomalaisen koulutusvientivaltuuskunnan vierailu Algeriassa - Suomen suurlähetystö, Alger

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.4.2012

Suomalaisen koulutusvienti-valtuuskunnan vierailu Algeriassa

 

 

Suomalaista koulutusalaa edustava vienninedistämisvaltuuskunta vieraili 28.–29. maaliskuuta Algerian opetusministeriön alaisessa kansallisessa koulutuksen tutkimuksen instituutissa kertomassa edustamiensa tahojen tarjoamista palveluista koulutoimen ja opetuksen kehittämisessä. Valtuuskuntaan kuuluivat Finnish Consulting Groupin, Web of Trustin ja Sanakon, Future Learning Finland-hankkeen, sekä Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen edustajat. Lisäksi läsnä olivat suurlähettiläs Matti Lassila, sekä Suomen Algerian suurlähettiläs Hannele Voionmaa.

Vierailun ensimmäisenä päivänä valtuuskunnan jäsenet esittelivät suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tarjoamiaan palveluita instituutin auditorioon kokoontuneelle opetusministeriön henkilökunnalle. Tervetuliaissanoissaan suomalaiset suurlähettiläät korostivat muuttuvan maailman haasteita koulutusalalle ja suomalaisen koulutusjärjestelmän tasa-arvoisuutta. Muut suomalaisvieraat kertoivat suomalaisen koulun erityispiirteistä ja tarjoamistaan ratkaisuista, kuten konsultaatiopalveluista tai uusimman tietotekniikan sovellusmahdollisuuksista koulutuksessa.

KoulutusvientivierailuKoulutusvientivaltuuskunta koulutuksen tutkimuksen instituutin vieraana

Yleisön osallistumisen perusteella suomalaisella koulutuksella on myös Algeriassa hyvä maine, ja kuulijat tunsivat hyvin Suomen menestyksen useiden vuosien Pisa-tutkimuksissa. Erityisen suurta mielenkiintoa algerialaisissa herätti opettajien ammattitaidon suuri arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa sekä keskitetyn valvonnan ja koulutarkastajien puuttuminen. Myös kunnalliseen autonomiaan opetussuunnitelman toteuttamisessa kiinnitettiin huomiota, ja koululaitosta koskevia kysymyksiä esitettiin aina ilmaston haasteista ammattijärjestöjen osallistumiseen.  

Suomalaisvaltuuskunta sai puolestaan kuulla Algerian koulutusjärjestelmän historiasta, kuten siirtomaavallan purkamiseen ja viime vuosikymmenten terrorismiin liittyvistä haasteista, mutta myös koululaitoksen merkittävästä kehityksestä, joka näkyy esimerkiksi 2000-luvun alusta lähtien jatkuneena kansallisten opetussuunnitelmien uudistuksena.

Toisen päivän aikana suomalaiset ja algerialaiset tahot pääsivät neuvottelemaan varsinaisista koulutusvientimahdollisuuksista, ja yhteistyöhön osoitettiin molemminpuolista kiinnostusta. Erityisesti potentiaalia nähtiin suomalaisosaaminen hyödyntämisessä opettajien koulutukseen ja etäopiskelumahdollisuuksien kehittämiseen.

Vierailu oli osa Finpron alaista Future Learning Finland – hanketta, johon osallistuu lukuisia suomalaisia yrityksiä ja oppilaitoksia. Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten koulutusalan palveluiden ja tuotteiden vientiä, ja myös Algerian vierailu johti alustaviin sopimuksiin useista pilottihankkeista.

Koulutusviennin potentiaali Algeriassa on lukumäärällisesti suuri, kyseessä on pinta-alaltaan Afrikan suurin maa, jossa on 20 000 alakoulua, 5000 keskikoulua ja 2000 lukiota, sekä kaiken kaikkiaan yli 8 miljoonaa koululaista. Lisäksi Algeriassa toteutetaan paraikaa mittavia koulujärjestelmän uudistuksia erityisesti opetussuunnitelman keskitetyn toteuttamisen osalta. Suomalainen koulutusmalli puolestaan on jo pitkään herättänyt kiinnostusta ympäri maailmaa.

Eero Väisänen / Suomen suurlähetystö

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.4.2012


© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot